fbpx

Gói Ảnh Lẻ

Gói anh lẻ

Gói ảnh lẻ gồm 2 gói: 500k và 900k
Áp dụng cho 1 bé, các bé tuổi từ 2 tháng trở lên,  chụp tại Only Kids Studio.

Mỗi gói đều có quyền lợi riêng phù hợp với nhu cầu mỗi khách hàng.

Gói ảnh lẻ